WEBSITE ABOGADO ONLINE

WEBSITE ABOGADO ONLINE Sa mga website mahimong bahinon ngadto sa upat ka mga seksyon. Ang unang seksyon mao ang gitawag nga»mga Serbisyo sa mga lungsoranon», ug naghatag ug legal nga mga serbisyo ug legal nga mga impormasyon nga mahimong sa interes sa una sa ordinaryong mga lungsoranon. Kini naglakip sa legal nga tambag, ang mga tubag sa inyong mga pangutana sa nagkalain-laing mga mga dapit sa balaod, sa mga serbisyo sa paghimo sa pag-angkon ug mga pamahayag, ingon man usab sa mga mapuslanon nga mga legal nga mga tips ug tambag. Kini nga seksyon kabubut-on nga interes sa tanan nga