Unsa ang DNA Analysis

DNA analysis mao ang usa ka pagsusi pamaagi nga mitumaw diha sa mga Sa dekada ug kredito sa Alec Jeffreys, usa ka iningles nga geneticist. Ang matag kaliwatan nga adunay talagsaon nga mga genetic nga han-ay. Pagtuki sa DNA nagtugot bisan unsa nga matang sa organismo nga mailhan pinaagi sa pag-analisar sa iyang genetic nga han-ay. Sa niini nga nga pamaagi mahimo usab nga sa pagpatin-aw sa mga pangutana sa pag-ila sa sulod sa usa ka matang. Pag-ila sa sulod sa usa ka matang sa pagpresentar sa labaw pa sa usa ka hagit kay sa pagtino tali sa duha ka