Sa pagsulod ngadto sa panulondon human sa kamatayon nga walay usa ka kabubut-on. Pamaagi sa pagdawat sa kabilin. Mga termino, mga dokumento

Sa pagsulod ngadto sa kabilin human sa kamatayon nga walay kabubut-on usa ka proseso nga mahimo nga dad-on sa usa ka daghan sa mga problema. Sa praktis, ang mga lumulupyo sa daghan nga mga nawong niini. Dili ang tanan nga mga tawo sa pagdumala sa ilang mga kabtangan sa panahon nga kinabuhi ug sa pagbalhin niini ngadto sa usa o sa lain nga tawo. Ang maong inadvertency sa umaabot mahimo nga dad-on sa pipila ka mga problema sa ngadto sa mga manununod. Unsa nga paagi sa pagkuha sa mga gikinahanglan sa mga kabtangan. Kinsa ang adunay katungod sa niini? Unsa

Sa pagsulod ngadto sa panulondon human sa kamatayon nga walay usa ka kabubut-on. Pamaagi sa pagdawat sa kabilin. Mga termino, mga dokumento

Sa pagsulod ngadto sa panulondon human sa kamatayon nga walay kabubut-on usa ka proseso nga mahimo nga dad-on sa usa ka daghan sa mga problema. Sa praktis, ang mga lumulupyo sa daghan nga mga nawong niini. Dili ang tanan nga mga tawo sa pagdumala sa ilang mga kabtangan panahon sa kinabuhi ug sa pagbalhin niini ngadto sa usa o sa lain nga tawo. Ang maong inadvertency sa umaabot mahimo nga dad-on sa pipila ka mga problema sa ngadto sa mga manununod. Unsa nga paagi sa pagkuha sa mga gikinahanglan sa mga kabtangan. Kinsa ang adunay katungod sa niini? Unsa ang