Sa pag-organisar og usab

Pag-organisar og usab sa usa ka proseso nga gidisenyo aron sa pagpabuhi sa usa ka pinansyal nga masamok o sa bangkrap nga lig-on. Usa ka pag-organisar og usab naglakip sa paghisgot pag-usab sa mga kabtangan ug mga balaydan, ingon man usab sa paghupot sa mga pakigpulong uban sa mga creditors aron sa paghimo sa mga kahikayan alang sa pagmintinar sa repayments. Pag-organisar og usab ang sa usa ka pagsulay sa pag-extend sa kinabuhi sa usa ka kompaniya nga nag-atubang sa pagkabangkaruta pinaagi sa espesyal nga kahikayan ug sa pagtukod aron malikayan ang posibilidad sa nangagi nga mga sitwasyon nagakahitabo nga