Sa komon nga mga kabtangan legal nga kahulugan sa komon nga mga kabtangan

n.) ang tinuod nga mga kabtangan nga gipanag-iya sa ‘saop diha sa komon nga,’ kinsa ang matag usa adunay usa ka ‘tibuok nga interes sa’ sa bug-os nga kabtangan.) mga kabtangan gidumala pinaagi sa usa ka homeowners’ association sa usa ka condominium sa proyekto o sa usa ka subdivision sa kalamboan, diin ang tanan nga mga tag-iya mahimo nga mogamit sa, ug ang matag tag-iya sa usa ka porsiyento nga interest.) mga yuta nga gipanag-iya sa gobyerno alang sa publiko nga (komon nga mga) sa paggamit sa, sama sa mga parke ug national kalasangan