REGISTRATION SA KAMINYOON

Seksyon sa Hindu Kaminyoon Act nga naghatag og alang sa katuyoan sa pagpahigayon sa pamatuod sa Hindu nga kaminyoon, ang state government aron sa paghimo sa mga lagda sa paghatag nga ang mga partido sa bisan unsa sa ingon nga kaminyoon dunay mga kasayuran nga may kalabutan sa ilang kaminyoon misulod sa maong mga paagi ug ubos sa maong mga kahimtang, sama sa mahimo nga gimando sa usa ka Hindi Kaminyoon Register nagbantay alang sa katuyoan. (Registration) Seksyon sa mga Buhat naghatag og nga ang State Government mahimo, kon kini mao nga opinyon nga kini mao ang gikinahanglan o kon