Positibo Nga Balaod — Ang Kahulugan, Ang Mga Ehemplo, Sa Mga Kaso, Mga Proseso

Ang termino nga positibo nga balaod nga nagtumong sa mga balaod nga hinimo sa tawo nga nagkinahanglan og pipila ka piho nga mga aksyon. Kini mao ang kabalaoran, codes, ug mga regulasyon nga balaod pinaagi sa usa ka legislature. Sa kasukwahi,»ang kinaiyanhon nga balaod»nagtumong sa baruganan nga ang tanan diha sa katilingban, pagdumala sa moral nga mga buhat. Sa pag-usisa sa niini nga konsepto, hunahunaa ang mosunod nga mga positibo nga mga balaod nga kahulugan. Sa iyang higpit nga pagbati, positibo nga balaod mao ang balaod nga mao ang gihimo pinaagi sa mga tawo. Ilabi na nga, Itom nga mga