Permanente Court of Arbitration

Ang Permanente nga Korte sa Arbitration (UY) mao ang usa ka inter organisasyon nga nahimutang sa The Hague sa Netherlands. Ang UY mao ang dili usa ka korte sa tradisyonal nga diwa apan naghatag og mga serbisyo sa arbitral gidapigan sa pagsulbad sa mga panagbingkil nga motumaw gikan sa internasyonal nga mga kasabutan tali sa mga sakop sa nag-ingon, internasyonal nga mga organisasyon o pribado nga partido. Ang mga kaso nga gitas-on sa usa ka-laing mga legal nga mga isyu nga naglambigit sa mga teritoryo ug maritime nga mga utlanan, kaharian, tawhanong katungod, international investment, ug sa internasyonal ug rehiyonal