Panulondon nga walay kabubut-on: pagpraktis sa mga aplikasyon

Kini sa kasagaran mahitabo nga ang usa ka tawo namatay, ug wala mobiya human sa imong kaugalingon nga kabubut-on. Kini mahimong mahitabo sa pipila ka mga kaso: bisan ang mga tawo nga wala koy panahon sa pagbuhat niini sa kinabuhi, o ang namatay na nga mga hingpit nga kasabutan uban sa mga lagda nga gitukod pinaagi sa balaod. Sa niini nga artikulo, atong ikonsiderar ang mga pangutana sa unsa nga paagi aron makapanunod sa nga walay sa usa ka kabubut-on. Ang korte nga mahimong modesisyon nga ang Pipila ka tawo o mga tawo (mga kabanay) walay katungod sa pagdawat sa