Pamahayag sa pag-Angkon Exchange Arbitration Bosnian Universal Produkto Exchange

Ang Pamahayag sa nag-Angkon nga gisumiter sa pagsunod sa mga gikinahanglan nga gitukod pinaagi sa mga Lagda sa Arbitration Commission nag-alagad ingon nga ang mga nataran alang sa pagsugod sa proceedings. Ang Pamahayag sa pag-Angkon kinahanglan nga naglakip sa: sa samang higayon nga ang mga dokumento nga nagpamatuod sa pagbayad sa arbitration fee kinahanglan nga gilakip sa Pamahayag sa pag-Angkon. Ang tagdemanda mao ang katungod sa pagpangayo sa Arbitration Sugo diha sa Pamahayag sa pag-Angkon sa pagsugod sa pagpangita sa mga kalihokan sa pagkawala sa iyang representante. Ang Pamahayag sa pag-Angkon mahimo nga naglakip sa uban nga mga impormasyon nga