Pagpasakop sa usa ka pamahayag sa pag-angkon sa arbitration court. Mga lagda sa drawing sa sa pamahayag sa pag-angkon, ang han-ay ug sa mga termino sa pagpasakop, estado katungdanan

Sa pagpasakop sa pamahayag sa pag-angkon sa arbitration court -sa usa ka proseso nga kinahanglan nga gikuha uban sa labing dako nga responsibilidad. Kini mao ang advisable nga naglakip sa sa niini nga kaso sa usa ka maayo nga specialist sa kapatagan sa pagtuon sa balaod, tungod kay ang kinahanglanon nga gihan-ay pinaagi sa arbitrasyon sa mga maghuhukom nga ang mga partisipante mao na nga hatag-as. Ang mga gahum sa pagdumala, sa sayop o dili pagsinabtanay sa mga sitwasyon nga mahimo nga moresulta sa usa ka pagdumili sa pagtagbaw sa ang nag-angkon nga. Ang mga judiciary sa pangutana mao ang