Municipal services

Municipal serbisyo o dakbayan nga mga serbisyo gamita nag-unang mga serbisyo nga mga residente sa usa ka siyudad magdahum nga ang city government sa paghatag og baylo alang sa mga buhis nga mga lumulupyo sa pagbayad sa. Nag-unang siyudad sa mga serbisyo mahimong maglakip sa sanitasyon (ang duha sa imburnal ug magdumili), sa tubig, sa kadalanan, sa mga publiko nga librarya, sa mga eskwelahan, sa pagkaon inspection, sa kalayo sa departamento, ang mga polis, ang ambulansya, ug uban pang health department nga mga isyu ug transportasyon. Dakbayan sa gobyerno sa kasagaran operate o sa kontrata alang sa dugang nga mga