mga Paagi sa pag-Angkon og Dual Citizenship

Uban sa gawas sa ‘stateless mga tawo’ (kadtong mga indibidwal nga walay pagkalungsoranon relasyon sa bisan unsa nga kahimtang), ang matag tawo mao ang usa ka lungsuranon sa sa labing menos usa ka estado. Ikaw mahimo usab nga mahimo nga usa ka lungsoranon kon ang imong nasud naghatag sa iyang mga lungsoranon’ anak pagkalungsoranon sa pagkatawo sa walay pagtagad sa diin ang bata nga matawo. Ikaw mahimo usab nga mahimo nga usa ka lungsoranon pinaagi sa naturalization, nga naglakip sa usa ka aplikasyon sa proseso ug sa ubang mga criteria sama sa sa usa ka sa pipila ka mga gidaghanon