Independenteng medical examination

Sa usa ka independenteng medical examination mahitabo sa diha nga ang usa ka doktor, psychologist, o sa uban nga mga lisensyado nga mga healthcare nga mga propesyonal nga nagpahigayon sa usa ka pagsusi sa usa ka indibidwal aron sa pagtabang sa tubag sa piho nga legal o administratiba nga mga pangutana nga may kalabutan ngadto sa usa ka lainlaing matang sa mga nga mga sitwasyon, e.g, sa usa ka kakulangan sa pag-angkon mga mamumuo’ bayad sa kaso sa usa ka personal nga injury kiha (tort pag-angkon) ningdaot propesyonal’ nga programa o sekswal harassment sa trabahoan. usa ka sa Pagpahigayon sa