guardianship ug trusteeship — nga Hubad ngadto sa mga Russian nga — mga panig-ingnan sa iningles Reverse Konteksto

Sa panghitabo sa kakulang sa katumanan sa bisan hain ginikanan obligasyon sa pagdala sa usa ka bata o sa pag-abuso sa katungod sa ginikanan, sa mga bata nga magtinguha sa pagpanalipod sa iyang mga katungod ug interes pinaagi sa, Pinaagi sa pagpalambo sa usa ka imprastraktura sa mga institusyon sa sosyal nga panalipod sa mga populasyon, ang uban nga mga sistema sa mga materyal nga tabang sa mga pamilya, mga awtoridad nga-operate sa maong dapit sa pinuy-anan sa mga tawo sa ilalum sa guardianship modumala sa mga kalihokan sa estado sa mga magbalantay ug sa mga tigtipig sa niini’. mao