Free Abogado — manlalaban sa mga Balaod

Sa pagpanalipod sa usa ka legal nga katungod anaa sa tanan nga mga tawo diha sa Estados Unidos, apan kini mao ang kanunay nga ang gasto sa legal nga representasyon nga nagabantay sa mga tawo gikan sa pagpatuman sa mga matarung. Sa katinawan niini, mahimong adunay pipila ka mga tabang alang sa mga tawo nga nangita alang sa legal nga tabang apan dili maabut sa pagbayad alang niini. Samtang ang anaa ug nga mga matang sa mga free abogado vary sa hilabihan gayud, ikonsiderar ang mosunod nga diha sa imong search: — Kon kamo nag-atubang sa mga kriminal nga kaso,