Emergency Banking mga Buhat sa

Emergency Banking mga Buhat sa mao ang usa ka balaodnon sa paglabay sa panahon sa administrasyon ni u. s. President Franklin D. Roosevelt sa reaksyon ngadto sa mga panalapi sa adverse nga kondisyon sa Dakong Depresyon. Ang sukod, nga gitawag alang sa usa ka upat ka-adlaw nga nagmando sa pagsira sa u. s. sa mga bangko alang sa inspeksiyon sa wala pa sila mahimong abli gyud, nagtinguha sa pagpasig-uli sa mga investor sa pagsalig ug kalig-on diha sa banking nga sistema. Ang mga bangko lamang ang gitugotan sa pag-abli sa higayon nga sila giisip nga pinansyal nga tingog. Ang buhat