e-Pagpasaka sa Home Page, sa Income Tax Department, sa Gobyerno sa India

Ang mga temporaryo nga mga numero sa Direkta nga Tax koleksyon sa disyembre pagpakita nga gross nga mga koleksyon sa Rs. lakh crore nga. mas taas pa kay sa sa gross nga koleksyon alang sa mga katugbang nga panahon sa milabay nga tuig. Ang mga temporaryo nga mga numero sa Direkta nga Tax koleksyon sa nobyembre pagpakita nga gross nga mga koleksyon sa Rs. lakh crore nga. mas taas pa kay sa sa gross nga koleksyon alang sa mga katugbang nga panahon sa milabay nga tuig. CBDT mihatag sa tungod petsa alang sa pagpasaka sa Income Tax Returns Audit Report