disciplinary responsibilidad — nga Hubad ngadto sa mga Russian nga — mga panig-ingnan sa iningles Reverse Konteksto

sa usa ka maghuhukom, sa pagtino sa usa ka disciplinary sala ug disciplinary silot, sa pagpahigayon sa disciplinary proceedings, ug sa pagtukod sa mga organo alang sa pagpahigayon sa disciplinary proceedings