Criminal Liability Kriminal Nga Depensa Abogado

Sa u. s. sa legal nga sistema, ang usa ka tawo mahimong silotan alang sa usa ka krimen lamang kon siya konbiktado sa usa ka krimen, nga mao, makita kriminal manubag. Kini nga artikulo naghisgot kon unsay naglangkob sa criminal liability. Alang sa usa ka panaghisgutan sa civil liability, tan-awa ang atong nga artikulo sa Civil Liability. Sa usa ka krimen mao ang usa ka kalapasan batok sa mga estado, ingon sa gihubit sa matag estado sa kriminal nga balaod. Walay buhat mao ang usa ka krimen hangtud nga kini mao ang giila ingon sa katilingban ug gisulat ngadto sa