Bakasyon Sa Mga Palisiya

Bug-os-panahon ug bahin-panahon nga mga empleyado, lakip na ang Administrative Staff, nga Suporta Staff, ug Gipasiugdahan sa mga Research Staff, kinsa buhat sa labing menos sa usa ka regular nga eskedyul sa trabaho mao ang mga angayan alang sa gibayad sa mga vacation leave. Bakasyon nga mga benepisyo alang sa unionized mga empleyado determinado pinaagi sa ilang collective bargaining mga kasabutan. Kon ang ilang sabut mao ang nausab ngadto sa usa ka regular nga appointment, bakasyon magsugod sa tigomon ingon nga sa panahon nga sila mahimo nga usa ka regular nga empleyado ug dili retroactive. Termino sa mga empleyado sa