Ang Tinuod Nga Kahimtang Sa Mga Balaod

Ang termino nga tinuod nga kahimtang sa kinatibuk-an naghisgot sa pagpanag-iya o sa paggamit sa yuta Sa Estados Unidos, ang matag estado nga adunay bug-os hurisdiksyon sa ibabaw sa yuta sulod sa iyang mga utlanan Ang matag estado nga adunay gahum sa pagtino sa mga porma ug sa epekto sa usa ka pagbalhin sa sa tinuod nga kabtangan sa sa iyang hurisdiksyon. Ingon sa usa ka resulta, estado sa balaod nga mga kinahanglanon vary kamahinungdanon gikan sa kahimtang sa estado. Adunay sa kinatibuk-an sa duha ka matang sa kabtangan: ang tinuod nga kabtangan ug personal nga mga kabtangan Kadaghanan sa