Ang talagsaon nga mga Gasa alang sa Apartment Pumuluyo

Ikaw ba nagpuyo sa usa ka apartment o masayud sa usa ka tawo nga nagpuyo sa usa ka apartment? Sila ang mga tawo usab ug sa gikinahanglan nga mga gasa kini ang Pasko sa lang sa ingon nga sa daghan nga sama sa uban kanato. Kini nga dako nga listahan sa mga talagsaon nga mga gasa alang sa mga tawo kinsa nagpuyo sa mga balay paabangan sa pagkatinuod sa pagbuhat sa limbong, tikas. Napuno uban nga mga butang aron sa pagtabang kanila sa pagsunod sa hagip-ot nga pamaagi sa kinabuhi, kini ilista sa komon nga mga gasa alang sa apartment