Ang pagbalhin sa mga Kabtangan nga Buhat

Ang Pagbalhin sa mga Kabtangan nga Buhat mao ang usa ka Indian nga lehislasyon nga regulates sa pagbalhin sa mga kabtangan sa India. Kini naglakip sa mga piho nga mga probisyon bahin sa unsa ang naglangkob sa usa ka pagbalhin ug mga kondisyon gilakip. Sumala sa mga Buhat, ‘pagbalhin sa mga kabtangan’ nagpasabut og usa ka buhat diin ang usa ka tawo nagpasabot nga ang mga kabtangan sa usa o labaw pa nga mga tawo, o sa iyang kaugalingon ug usa o labaw pa sa ubang mga tawo. Ang buhat sa pagbalhin mahimong gibuhat sa karon o sa umaabot Ang