Ang Mga Katungod Sa Pagpasig-Uli

Katungod Pagpahiuli mao ang proseso sa pagpasig-uli sa voting katungod sa mga tawo sa wala pa dakong sala pagtuo nga nawad-an sa ilang mga katungod sa ilawom sa dakong sala disenfranchisement. Kini usab mahimong magtumong sa dugang nga mga sibil nga katungod nga gikuha diha nga pagtuo, sama sa naghupot sa pangpubliko nga opisina ug sa pag-alagad sa usa ka jury. Sa Estados Unidos, sa katungod sa pagbotar sa mga tawo nga konbiktado sa usa ka dakong sala vary gikan sa kahimtang sa estado. Sa kadaghanan sa mga estado, ang katungod sa pagbotar mao awtomatikong o sa katapusan gipahiuli dinhi