Ang kaminyoon Nagpaila sa Kaminyoon sa giya ngadto sa mga kasulatan

Kaminyoon nga kahulugan, (broadly) sa bisan unsa sa mga lain-laing mga matang sa interpersonal union malig-on sa nagkalain-laing bahin sa kalibutan aron sa pagporma sa usa ka tungod sa genetic nga bugkos nga giila sa legal nga paagi, relihiyon, o katilingban, nga naghatag sa mga kauban sa pag-apil sa usag conjugal mga katungod ug responsibilidad ug lakip na sa, alang sa panig-ingnan, sa kaatbang nga sekso nga kaminyoon, sama nga-sex sa kaminyoon, sa dinaghan nga kaminyoon, ug gihan-ay sa kaminyoon: Anthropologists moingon nga ang pipila nga matang sa kaminyoon nga nakit-an sa tanan nga nailhan sa tawhanong katilingban sukad pa