Alimony Balaod — Spousal sa Pagsuporta sa Balaod — nga Maintenance sa Balaod — HG

Alimony balaod naghatag og mga lagda alang sa paghatag sa pinansyal nga suporta sa usa ka kapikas sa pagsunod sa usa ka diborsiyo o panagbulag. Sa diha nga ang usa ka magtiayon nga sa mga bahin nga mga paagi, ang korte mobahin sa ilang mga kabtangan sa usa ka makatarunganon nga paagi, apan kini dili igo aron sa paglikay sa usa ka dili matarong nga mga resulta. Kay sa panig-ingnan, sa usa ka kapikas mahimong mobiya sa kaminyoon uban sa usa ka kamahinungdanon mas dako angkon nga kapasidad. Aron sa pagtabang sa pagsiguro sa uban nga mga kapikas sa pagpadayon